Životné poistenie je nesmierne dôležitou súčasťou správne nastaveného portfólia produktov, keďže si zabezpečujeme náš príjem a udržujeme tak životný štandard seba a svojej rodiny v prípade poistnej udalosti. Riziko tu však existuje a je vyššie, ako si väčšina ľudí myslí.

  • Je výhodné uzatvoriť investičné životné poistenie?

    Tento druh poistenia neodporúčame uzatvoriť z dvoch dôvodov:

    • Prvý dôvod je z pohľadu poistenia – máte obmedzenú možnosť zmeny zmluvy z dôvodu naviazanosti poistenia a investície a štandardne je poistená 1 osoba.
    • Druhý dôvod je z poľadu investovania – produkt je netransparentný, platíte vysoké poplatky, máte obmedzený prístup k investovaným peniazom, pri vynechaní platieb zmluva zanikne a investovanie je viazané na poistenie.

  • Kedy by sme mali uzatvoriť životné poistenie?

    S rastúcim vekom rastie aj pravdepodobnosť výskytu ochorenia alebo úmrtia. Platí teda, že čím skôr sa poistíte, tým menej za riziká platíte. Až 4 z 10 zmlúv obsahujú výluku poistného plnenia na diagnózu, s ktorou klienti už vstúpili do poistenia. Zjednodušene, to, čo sa mi stalo pred vstupom, je z krytia vylúčené, preto netreba s poistením čakať.

Strata príjmu v kritických situáciách

Nezabezpečený príjem a zle nastavené životné poistenie sú rizikom pre živiteľa rodiny v prípade zdravotných problémov. Okrem výpadku príjmu musí rodina riešiť aj liečebné a iné náklady navyše.

Viete, aký má význam komplexné poistenie?

Význam životného poistenia spočíva v krytí poisteného a jeho rodiny pred rizikom finančnej straty pri nepredvídaných udalostiach. Hlavnou výhodou rizikového životného poistenia je fakt, že klient platí len za služby, ktoré využíva (poistenie), a neplatí žiadne zbytočné poplatky ako v investičnom alebo kapitálovom životnom poistení.

3 – 5 % z čistej mzdy

Stojí mesačne kvalitne nastavené životné poistenie, ktoré prináša pocit bezpečia v prípade vážnych nepredvídaných udalostí.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie